Thiết kế và xây dựng phòng sạch

Khi các bạn cần phòng sạch, bộ khử trùng, phòng thí nghiệm, kiểm tra tế bào, phòng cách ly, hoặc bất kỳ môi trường kiểm soát nào khác, bạn có thể tuyệt đối tin tưởng vào chúng tôi.

Dù bạn thuộc lĩnh vực kỹ thuật, chế tạo hay nghiên cứu y tế, chúng tôi sẵn lòng đi cùng các bạn từ ý tưởng ban đầu đến bước chuyển giao cuối cùng – áp dụng thực tiễn tốt nhất trong ngành và kinh nghiệm của chính chúng tôi trong từng bước.

brochure-300x300